Logo
facebook nk English Version German Version France Version

Mieszany Chór Mariański
przy Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie

Chór Mariański

Partnerzy

Partnerzy Główni

  Parafia NMP z Lourdes w Krakowie

 


 

Zapraszamy do współpracy!

Stowarzyszenie Mieszany Chór Mariański
Adres: ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków

Rachunek bankowy:
dla przelewów krajowych:
BANK PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
nr rachunku: 49 1240 4689 1111 0000 5143 2764

dla przelewów z zagranicy:
BANK PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL49124046891111000051432764