Logo
facebook nk English Version German Version France Version

Mieszany Chór Mariański
przy Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie

Chór Mariański

Historia

Powstanie  Chóru Mariańskiego sięga odległych początków XX wieku.
Mieszany Chór Mariański został założony w latach 30-tych  przez księdza Józefa Orszulika i działa przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie, prowadzonej przez księży Misjonarzy. Bardzo wcześnie, bo już na początku jego powstania w 1932 roku, odnotować można pierwszy sukces zespołu, jakim było zdobycie I miejsca na Konkursie Chórów w Domu Katolickim (dzisiejszy gmach Filharmonii).
Z uwagi na burzliwy okres wojny i okupacji działalność chóru została tymczasowo zawieszona. Po wojnie, w 1950 roku zespół został reaktywowany przez ks. Floriana Pieczarę i jego przyjaciół.
Od 1968 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest dr Jan Rybarski, nieprzerwanie prowadzący prace z chórem, występujący z nim i starający się nadać mu znamiona  profesjonalizmu.
Chór prezentuje bogaty repertuar muzyki różnych epok - średniowiecza, renesansu, baroku, jak również kompozytorów współczesnych. Wśród wykonywanych utworów znajdują się między innymi kompozycje: M. Zieleńskiego, J. S. Bacha, W.A. Mozarta, J.Haydna, G.H. Haendel'a, F. Nowowiejskiego,  A. Koszewskiego, J. Świdra, W. Kilara, J. Łuciuka, M. H. Góreckiego.

       Działalność koncertowa i konkursowa, podróże oraz wymiany międzychóralne

Chór głównie specjalizuje się w muzyce sakralnej, ale wykonuje także różnorodny repertuar  muzyki klasycznej. Jest zespołem trwale zakorzenionym w tradycji kulturalnej miasta Krakowa.
Nieprzerwanie uczestniczy w konkursach, festiwalach, uroczystościach o charakterze zarówno religijnym jak i świeckim. Śpiewa podczas niedzielnych Mszy św., uświetnia muzycznie liczne śluby, uroczystości państwowe i patriotyczne. Dzięki uznaniu jakie zyskał sobie przez lata prężnej działalności, stale zapraszany jest do uczestnictwa w oprawie muzycznej uroczystości organizowanych między innymi przez Kurię Metropolitalną, PZCHiO, Akademię Muzyczną czy Urząd Miasta Krakowa.
Poprzez swoje zaangażowanie stał się wielokrotnie świadkiem niezapomnianych przeżyć, jakim  były występy zespołu w obecności Ojca Świętego w czasie liturgii pielgrzymkowych do Polski, także na Placu św. Piotra w Rzymie, Castel Gandolfo, w sali Klementyńskiej oraz w Sanktuarium w Łagiewnikach.
Chór Mariański zdobył sobie zasłużoną renomę  koncertując nie tylko  w kraju, ale  i poza jego granicami.
Prowadzi ożywioną współpracę z chórami zagranicznymi. Zapraszając, przyjmując i goszcząc chóry z całej Europy, jak również ze Stanów Zjednoczonych, nawiązuje cenne kontakty, niejednokrotnie owocujące wieloletnią przyjaźnią z zespołami. Dzięki wymianie międzychóralnej zespół miał szansę zwiedzić najciekawsze miejsca świata i propagować tam muzykę chóralną.. Odwiedził wiele zakątków Europy występując we wspaniałych świątyniach, prestiżowych gmachach, śpiewając przed wymagająca publicznością i utytułowanymi autorytetami.
Odbył ponad 35 podróży zagranicznych, koncertując między innymi: w Nowym Jorku, Paryżu, Brukseli, Wiedniu, Zagrzebiu, Rzymie, Turynie, Marsylii, San Sebastian, Oslo, Amsterdamie, Norymberdze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Lwowie, Wilnie, Mohylewie, Kamieńcu Podolskim, Budapeszcie, Pradze.
Dotychczas zespół poszczycić się może 3 płytowymi nagraniami najpiękniejszych, tradycyjnych polskich i zagranicznych kolęd, płytą z Pieśniami Maryjnymi i zarejestrowanym Koncertem Jubileuszowym z okazji 50-ciolecia działalności artystycznej.

                                    Chór łączy serca i pokolenia

Chór Mariański jest dość potężnym zespołem liczącym sobie w latach frekwencyjnej świetności  blisko 70 członków. Od początku jego istnienia przewinęły się w nim co najmniej trzy pokolenia chórzystów.
Skład Mieszanego Chóru Mariańskiego jest bardzo różnorodny, co stanowi o jego atrakcyjności i niepowtarzalności. W skład zespołu wchodzą osoby w różnym wieku , wykonujące różne zawody, wywodzące się z rożnych środowisk i reprezentujące różny stopień muzycznego przygotowania.
Wśród wykonawców znajdują się zarówno profesorowie jak i osoby uczące się, osoby nastoletnie  i dojrzałe, a także amatorzy. To daje możliwość wymiany cennych doświadczeń i wzajemnej motywacji. Szeroki przekrój wiekowy sprawia, że młodsi chórzyści korzystają           z wiedzy i umiejętności starszego pokolenia, a starsi mogą zapoznać się z nowinkami współczesnego świata. Niektórzy tak silnie czują się związani z zespołem, wspólną pasją muzyczną, że przeszkodę nie stanowi  dojazd z odległych części naszego miasta, a nawet spoza Krakowa.
Wielu chórzystów odnalazło w gronie osób śpiewających swoją drugą połowę. Niejednokrotnie zespół był świadkiem i muzycznym uczestnikiem ślubu par, które zapoznały się w chórze i do dziś dnia wspólnie muzykują. To sprawia, że chór przypomina niekiedy wielką rodzinę w której śpiewają spokrewnione osoby. Silne więzi, przekazywane z pokolenia na pokolenie, tradycja są jednymi z powodów nieprzerwanej, żywej działalności, niezachwianej kontynuacji chrześcijańskich wartości i  ciągłości muzycznej pasji.