Logo
facebook nk English Version German Version France Version

Mieszany Chór Mariański
przy Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie

Chór Mariański

Historia 1986

  • 1986-07-02     Republika Federalna Niemiec, Austria
    Spotkania z Polonią i koncerty w Ansbach i w Schwarzach
  • 1986-04-27     Kraków
    VIII Międzywojewódzki Konkurs Chórów Amatorskich