Logo
facebook nk English Version German Version France Version

Mieszany Chór Mariański
przy Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie

Chór Mariański

Historia 1962

  • 1962-09-26      Kościół NMP z Lourdes
    Dyrygentem Chóru Mariańskiego ponownie zostaje ks Florian Pieczara